ஹஜ் 2024 பயணத்திட்டம் அறிவிப்பு!

Hajj, Packagesஹஜ் 2024 பயணத்திட்டம் அறிவிப்பு!

ஏக இறைவனின் திருப்பெயரால்…..

ஹமீதியா ஹஜ் சர்வீஸின் 2024 ஆண்டிற்கான பயணத்திட்டம் அறிவிக்கப்ட்டுள்ளது.

Hameedia Haj 2024 (1445 H) Premium Package Itinerary:

Hameedia Haj 2024_premium

Hameedia Haj 2024 (1445 H) Hilton Short Package Itinerary:

Hameedia Haj 2024 Hilton Short package

Hameedia Haj 2024 (1445 H) Hilton Package Itinerary:

Hameedia Haj 2024 Hilton Package

 

Categories:

2 thoughts on “ஹஜ் 2024 பயணத்திட்டம் அறிவிப்பு!”

  1. Mohamed Mufees says:

    Hajj short packages details

  2. Nishath Arif says:

    What are the packages available for Haj 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This will close in 20 seconds