2024 ஆண்டிற்கான புனித ஹஜ் பயண முன்பதிவு தொடங்கியது!

Uncategorized2024 ஆண்டிற்கான புனித ஹஜ் பயண முன்பதிவு தொடங்கியது!

சென்னை: 2024 ஆண்டிற்கான புனித ஹஜ் பயணதிட்டங்களின் அடிப்படையில் புனித ஹஜ் பயண முன்பதிவை சென்னையில் ஹமீதியா ஹஜ் சர்வீஸ் நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது.  ஹிஜ்ரி 1445 (2024) ஆண்டிற்கான புனித ஹஜ் பயண திட்டத்திட்டை  Premium Package, Hilton Short Package, Hilton Package என மூன்று பயண திட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

ஹமீதியா ஹஜ் சர்வீஸ் வெளியிட்டுள்ள புனித ஹஜ் 1445 (2024) கையேட்டினை இங்கு க்ளின் செய்து டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம்.

Click to Download: “Haj 1445 H (2024) Brochure/Handbook”

மேலும் தங்களின் 2024 ஆண்டிற்கான புனித ஹஜ் பயண முன்பதிவை கீழ்கண்ட படிவத்தின் வாயிலாக முன்பதிவும் செய்து கொள்ளலாம்.

HAJ 2024 BOOKING FORM
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name / பெயர்:
No. of Pilgrims - ஹஜ் பயணிகளின் எண்ணிக்கை

 

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This will close in 20 seconds