2024 ஆண்டிற்கான ஹஜ் பேக்கேஜ் அறிமுகம்!

Uncategorized2024 ஆண்டிற்கான ஹஜ் பேக்கேஜ் அறிமுகம்!

சென்னை: கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஹஜ், உம்ரா மற்றும் ஜியாரத் பயண சேவைகளை சிறப்பாக செய்து வரும், ஹமீதியா ஹஜ் சர்வீஸின் ஹிஜ்ரி 1445 (2024) ஆண்டிற்கான ஹஜ் பயண திட்டத்திற்கான புதிய பேக்கேஜ்களை அறிமுகம் செய்து ஹஜ் பயணத்திற்கான முன்பதிவும் தொடங்கியுள்ளது.

 

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This will close in 20 seconds